1-axi chart (blank timeline) - Mind Map

Use this template

A chart with a left/right axis is useful for drawing timelines or events in sequence.

The position of items along the line indicates their order.

Keywords: timeline, events planning, events in sequence, Planning & Organizing

1-axi chart (blank timeline)

Event

Does your chart start at a particular event? Add a title for this event, or delete this topic if it is not needed.

item or idea

Items or ideas are positioned along the axis. For example, they might be events in a sequence or on a timeline.

Double-click to add a new topic to the map.

Left/right axis

Add a legend for the left/right direction in your chart. For example, it might represent time after an event, or steps in a sequence.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen