Book summary template - Mind Map

Use this template

Learn how to create a book summary which tells the most important points and elements of a book.

To write a good summary, you should take notes while you read the book.

Keywords: literature, writing

Book summary template

Book summary template

Doing a summary of the book helps you understand it better. Use this book summary template. The summary tells the most important points and elements of a book

Think about the reason why the author wrote the book.

Present the characteristics of the main characters of the book.

Find out the main idea, the theme, and the main events of the book.

The main idea is what the book is mostly about, while the theme is the message, lesson, or moral of the book.

Take notes while you read the book and write down some quotes that you like. Also, write down some resources, books, or websites mentioned by the author that you will find interesting.

Book title

Type in the name of the book you have read.

Main Events

Type the main events of the book, classifying them in: events from the beginning, events from the middle, and events from the end of the book.

Describe the story visually. Add a representative picture for each of them.

End
Event from the end of the book

Type the main events from the end.

Add a representative picture for each of them.

Middle
Event from the middle of the book

Type the main events from the middle.

Add a representative picture for each of them.

Beginning
Event from the beginning of the book

Type the main events from the beginning.

Add a representative picture for each of them.

Theme

In contrast to the main idea, the theme is the message, lesson or moral of the book.

Some tips to find out the theme of the book easier:

Type in the theme

Quotes

Type in the quotes

Take notes while you read the book. Write here your favorite quotes from the book.

Resources

Take notes while you read the book. Type here the resources, books, or websites that the author mentioned and you want to check out later.

Type in the resources

Main idea

Type in the main idea

The main idea is what the book is mostly about.

Some tips to find out the main idea of a book easier:

Main characters

Type the names of the book characters. Start with the main character.

Draw arrows to represent the relationship between them and if it is possible write on them what they represent for each other (if they are relatives, friends, lovers, enemies etc.)

Character name
Characteristics

What are the characteristics that best describe the character? Type them here.

Purpose

What is the reason why the author wrote the book?

Purpose of the book

Author

Who is the author of the book? Type in his/her name.

Author name

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen