Essay writing template - Mind Map

Use this template

This mind map will guide you through the process of planning your essay while making sure that you zoom in on the evidence to support your claims.

Keywords: literature, writing, essay writing, essay planning

Essay writing template

Essay writing template

Use this essay writing template to generate new ideas and understand better given subjects. Add an introduction, key points, and conclusion.

Essay Planner

Use this mind map structure to discover unseen connections, generate new ideas and reach a better understanding of any given subject.

Conclusion

In the conclusion you should have a brief summary of your key points.

Final Point

Emphasize how you managed to defend your main idea and goals along the essay.

Key Point

The key points are the arguments which will support your thesis. These can be agreeing arguments or disagreeing arguments too, in each case they need to reflect on the main idea.

Supporting point

Introduction

Summary

State the main idea of the essay. This will be your thesis statement.

Goals

In the introduction you should state the ideas what you want to defend along the essay.

add note here

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen