How to set Smart goals - Mind Map

Use this template

Set goals and think about them in detail to achieve them faster. Use the SMART criteria to guide you.

Keywords: SMART goals, personal life, goal setting, New Year goals

How to set Smart goals

SMART goals

'The trouble with not having a goal is that you can spend your life running up and down the field and never score.'

Bill Copeland

Relevant

The goals should be relevant.

The other objectives

Does this goal contribute to your other objectives?

Current situation

Can this goal be achieved in your current situation?

Right time

Is this the right time for your goal?

Timely

The goals should be timely.

Two months contribution

What can you do two months from now to achieve your goal?

Today contribution

What can you do today for this goal?

When?

When will you achieve your goal?

Achievable

The goals should be achievable.

Effort worth

Is this goal worth the effort you will invest?

Motivation

What is your motivation to reach your goal?

Resources

Do you have the resources that you need to reach your goal?

Measurable

The goals should be measurable.

Steps number

How many steps will it take to achieve your goal?

Succes measurement

How will you measure success?

Milestone

How will you know when you achieve your goal?

Specific

The goals should be specific.

What steps?

What are the steps you need to take in order to achieve it?

Reason why

Why do you want to achieve this goal?

What?

What exactly do you want to achieve?

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen