Microorganisms - Mind Map

Use this template

Use this mind map to learn about microorganisms, their types, and their use!

Keywords: biology, microorganisms

Microorganisms

Microorganisms

Learn about different types of microorganisms and their characteristics.

Microorganisms are organisms that are so small and can not be seen with the naked eye. They can be grouped into two categories: useful and harmful.

Microorganisms

A microorganism is an organism so small that people cannot see them with the naked eye.

Microorganisms can be harmful and useful organisms.

Harmful organisms

Harmful microorganisms include fungi, bacteria, protozoa, etc.

They cause several diseases in human beings, animals, and plants, which can even lead to death.

The harmful microorganisms not only can damage the human body, but also the food we eat.

Diseases

What diseases can they cause?

Prevented by

Give examples of how the spread of harmful organisms can be prevented.

Spread by

Give examples of how harmful organisms can spread.

Characteristics

Research about the main characteristics of the microorganisms and give examples!

Breathe
Move
Grow

Useful organisms

Microorganisms help in the production of many food items, making medicines, keeping the environment clean, in manufacturing, and in research.

Ecosystems

Microorganisms have a role in waste disposal, agriculture, and nutrient recycling.

Give examples of these types.

Medicine

Give examples of bacteria used in the pharmaceutical industry.

Food

Give examples of Microorganisms in food production.

Example

Types

There are five types of microorganisms. Out of these five, four can be free-living or parasitic.

There is one that can be only parasitic since it always reproduces inside other living things.

After enumerating them, click on the flags below to mark the ones which can be free-living and the ones that cannot.

can be free-living

only parasitic

Type of microorganism

The study of microorganisms

Name the study of microorganisms.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen