Modèle de matrice Eisenhower - Mind Map

Use this template

The Eisenhower Matrix or Eisenhower Box is a method that will help you organize your tasks in order to figure out priorities.

Keywords: task management, business organization, task organization, delegating tasks, prioritizing tasks

Modèle de matrice Eisenhower

Modèle de boîte Eisenhower

Ce modèle de boîte Eisenhower vous aidera à organiser vos tâches en fonction de leur priorité.

Regroupez-les dans cette carte mentale de la boîte Eisenhower en quatre catégories:

Faire en premier (tâches urgentes et importantes)

Faire plus tard (tâches importantes mais pas urgentes)

Déléguer (tâches qui ne sont pas importantes, mais qui doivent encore être effectuées)

Éliminer (tâches qui ne sont ni urgentes ni importantes et devraient être éliminées)

La boîte d'Eisenhower

L'inventeur de la matrice Eisenhower est Dwight David Eisenhower – Général de l'armée américaine et homme d'État qui a été le 34e président des États-Unis de 1953 à 1961. Sa méthode nous aide à établir des priorités en fonction de l'urgence et de l'importance.

Déléguez

Ces tâches ne sont pas importantes mais elles doivent quand même être effectuées. La question que vous devez vous poser : Qui peut faire ça pour vous ?

Éliminez

Les tâches qui ne sont ni urgentes ni importantes doivent être éliminées afin que vous ne perdiez pas de temps à les faire.

Faites plus tard

Ces tâches sont toujours importantes, mais elles ne sont pas urgentes. Vous pouvez donc prévoir un moment pour les effectuer.

Planifiez

Faites d'abord

Les tâches urgentes et importantes qui doivent être effectuées maintenant.

Faites maintenant

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen