Modèle d'organigramme de l'entreprise - Mind Map

Use this template

Utilisez cette carte mentale pour illustrer visuellement la structure de votre organisation, ainsi que les responsabilités de chaque employé.

Mots clés : organisation de l'entreprise, départements de l'entreprise, responsabilités des employés, organisation de l'entreprise.

Modèle d'organigramme de l'entreprise

Modèle d'organigramme de l'entreprise

Ce modèle d'organigramme de l'entreprise vous aidera à structurer votre entreprise en services et à mieux visualiser les responsabilités de chaque employé.

Vous devrez taper le nom du chef de departement et le nom de ses subordonnés.

De plus, vous pouvez attribuer des tâches à vos employés ou à votre service.

Avec ce modèle d'organigramme, vous aurez une vue d'ensemble claire de la relation hiérarchique dans votre entreprise.

Organigramme de la société

Vous pouvez insérer le logo de la société ici et ajoutez également le nom de la société.

Département

Ajoutez le département.

Chef de service

Saisissez le nom du chef de service.

Employé

Ajoutez le nom des subordonnés.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen