SCAMPER model - Mind Map

Use this template

This mind map helps you apply the SCAMPER lateral-thinking creativity technique to a product or service, to help generate ideas leading to new products or services.

Keywords: communication, SCAMPER technique, lateral-thinking, creativity, generate ideas

SCAMPER model

The SCAMPER model

Generate ideas using the SCAMPER method. SCAMPER is an acronym and each letter stands for a creative thinking and problem-solving technique. These techniques are: substitute, combine, adapt, modify, put to another use, eliminate, reverse.

Type ideas in the template for each of them. Once you have gathered enough ideas you can start implementing them.

Where to next?

Where to next?

SCAMPER is best used alongside other creativity techniques, as it is only one way to generate new ideas.

Once you have gathered enough ideas, you can review them and focus on a few promising ones.

Download,
Print your mind map
or Share it with your colleagues.

Product or service name

Begin by typing in the name of your existing product or service

This is your starting point for new ideas. You will need to know it well enough to think about ways that it could be changed or used differently.

Reverse

Add some ideas based on reversing 'Product or service name' in some way.

Eliminate

Add some ideas based on eliminating 'Product or service name'.

Put to another use

Add some ideas based on using 'Product or service name' for a completely different purpose.

Modify

Add some ideas based on modifying 'Product or service name'.

Adapt

Add some ideas based on adapting 'Product or service name' for other purposes.

Combine

Add some ideas based on combining 'Product or service name' with other things.

Substitute

Idea

Add some ideas based on substituting parts of 'Product or service name' or even all of it.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen