Story summary template - Mind Map

Use this template

Learn to establish the main aspects of a story while consolidating the important details that support them.

Keywords: literature, writing, story, summarizing

Story summary template

Story summary template

With this story summary template, you can establish the main aspects of a story and discuss the main character traits, objectives, problems, effects, and solutions to those problems from the story.

STORY SUMMARY

Type in the name of the story or historical event you are planning to summarize.

SOLUTION

A solution is found for the problem or challenge.

Solution

What was the solution to the problem? Type it in.

RESOLUTION

Resolution is the part of the story's plot where the main problem is resolved or worked out.

Ending

And then what happened?

What is the ending of the story or event? Type it in.

PROBLEM

This is the But moment in the story or event, when one or several issues arise, messing up the character's plans.

Problem

What is the conflict or problem that has occurred? Type it in.

Effect

What's the impact of this issue upon the action of events? Type it in.

Cause

What led to this issue? Type it in.

OBJECTIVE

This is the Wanted component in the story and it refers to what your character planned on doing in this story or event.

Objective

What are the character's plans? Type them in.

MAIN CHARACTER

It can be a person, an animal, a monster, a figure, an item, and it is the centerpiece of the entire story.

Who is the main character in the story? Type in his/her name.

Character
PERSONALITY TRAITS

Trait

What are the traits that best describe the main character? Type them in.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen