3 Way Venn Diagram template - Mind Map

Use this template

A three-way Venn Diagram helps to understand the similarities and differences between items, by showing their membership of three groups.

Keywords: Planning & Organizing, comparison, similarities and differences

3 Way Venn Diagram template

Group 3

Type in the name of the third group and press Enter.

Double-click in the background to add items to this group, or in the overlaps between the groups.

Group 2

Type in the name of the second group and press Enter.

Double-click in the background to add items to this group, or in the overlaps between the groups.

Group 1

Type in the name of the first group and press Enter.

Double-click in the background to add items to this group, or in the overlaps between the groups.

3-way Venn Diagram

A Venn Diagram compares items by assigning them to groups. An item can belong to:

The item counts (and not the areas of the circles and their overlap) indicate the population of each group or the overlap between groups.

Varför använda en Mindomo mind map-mall?

Tankekartor hjälper dig att brainstorma, skapa relationer mellan begrepp, organisera och generera idéer.

Mallar för mind maps är dock ett enklare sätt att komma igång, eftersom de är ramverk som innehåller information om ett specifikt ämne med vägledande instruktioner. I grund och botten är mind map-mallar en struktur som kombinerar alla element i ett specifikt ämne och fungerar som en utgångspunkt för din personliga mind map. De är en resurs som ger en praktisk lösning för att skapa en mind map om ett visst ämne, antingen för företag eller utbildning.

Mindomo ger dig smarta mind map-mallar som gör att du kan fungera och tänka utan ansträngning.

En mall har olika funktioner:

Beskrivande ämnen

Ämnen med bakgrundstext

Standardgren

Ta bort malldata

Du kan välja mellan en mängd olika mind map-mallar från Mindomos konton för företag eller utbildning, eller så kan du skapa dina egna mind map-mallar från grunden. Varje mind map kan omvandlas till en mind map-mall genom att lägga till ytterligare vägledande kommentarer till ett av dess ämnen.

Använd denna mall