Checklist sample - Mind Map

Use this template

Checklists are a powerful way to save time and get consistent results when completing complicated tasks.
This template helps you to create your own map of checklists.

Keywords: personal use, personal checklist, work checklist, daily plan, weekly plan, monthly plan, priorities setting, task list, tasklist, task-list, todolist, todo-list, todo list, task management

Checklist sample

My checklists

This mind map contains some example checklists that you can modify or delete.

You can add new checklists OR add new steps to the existing ones.

Read more about how to use checklists in the Mindomo blog.

Varför använda en Mindomo mind map-mall?

Tankekartor hjälper dig att brainstorma, skapa relationer mellan begrepp, organisera och generera idéer.

Mallar för mind maps är dock ett enklare sätt att komma igång, eftersom de är ramverk som innehåller information om ett specifikt ämne med vägledande instruktioner. I grund och botten är mind map-mallar en struktur som kombinerar alla element i ett specifikt ämne och fungerar som en utgångspunkt för din personliga mind map. De är en resurs som ger en praktisk lösning för att skapa en mind map om ett visst ämne, antingen för företag eller utbildning.

Mindomo ger dig smarta mind map-mallar som gör att du kan fungera och tänka utan ansträngning.

En mall har olika funktioner:

Beskrivande ämnen

Ämnen med bakgrundstext

Standardgren

Ta bort malldata

Du kan välja mellan en mängd olika mind map-mallar från Mindomos konton för företag eller utbildning, eller så kan du skapa dina egna mind map-mallar från grunden. Varje mind map kan omvandlas till en mind map-mall genom att lägga till ytterligare vägledande kommentarer till ett av dess ämnen.

Använd denna mall