How to set your reading goals and keep them - Mind Map

Use this template

Use this mind map to establish your reading plan for the year and to keep track of the books and their content as you go along.

Keywords: personal life, reading plan, books organization, New Year goals, reading goals

How to set your reading goals and keep them

How to set your reading goals

Use this template to set your reading goals for the whole year. In this way, you will be able to organize yourself better and read everything you set out to do. Add the book titles and the author so you can have an organized plan and after you read the book write down its main aspects and favorite quotes which you want to remember.

You can even set a preferred hour of the day when you want to read that book. If you have a well established goal you are more likely to fulfill it and read more books

This Year's Reading plan

Make your reading plan for this year!
Make sure that you will set realistic goals.

There are several ways to make a reading plan, by month is the simplest. You can pair each month with a genre, plan out what books you want to read in the most busiest month of the year and what to read on vacation!

July

August

September

October

November

December

June

May

April

March

February

January

Set your reading goal for the month!
You can even choose a preferred hour of the day or days of the week when you want to read.

Favourite quote
Main aspects
Author
Book Title

Varför använda en Mindomo mind map-mall?

Tankekartor hjälper dig att brainstorma, skapa relationer mellan begrepp, organisera och generera idéer.

Mallar för mind maps är dock ett enklare sätt att komma igång, eftersom de är ramverk som innehåller information om ett specifikt ämne med vägledande instruktioner. I grund och botten är mind map-mallar en struktur som kombinerar alla element i ett specifikt ämne och fungerar som en utgångspunkt för din personliga mind map. De är en resurs som ger en praktisk lösning för att skapa en mind map om ett visst ämne, antingen för företag eller utbildning.

Mindomo ger dig smarta mind map-mallar som gör att du kan fungera och tänka utan ansträngning.

En mall har olika funktioner:

Beskrivande ämnen

Ämnen med bakgrundstext

Standardgren

Ta bort malldata

Du kan välja mellan en mängd olika mind map-mallar från Mindomos konton för företag eller utbildning, eller så kan du skapa dina egna mind map-mallar från grunden. Varje mind map kan omvandlas till en mind map-mall genom att lägga till ytterligare vägledande kommentarer till ett av dess ämnen.

Använd denna mall