My summer break - Mind Map

Use this template

Describe the main activities you did this summer and mention the places you have visited and the people who have been with you this summer.

Keywords: summer break essay, writing, language, free time activities

My summer break

My summer break

Instead of asking students to write an essay called My summer break, you can tell them to complete this template where they will recall memories from their summer break, places they have visited, and people that spent time with them.

My summer break

Describe the main activities you did this summer and mention the places you have visited and the people who have been with you this summer.

People

Who are the people with whom you spent your summer break?

Friends
Friend

Type in the name of a friend that spent time with you during the summer break.

Relatives
Relative

Type in the name of a relative that spent time with you during the summer break.

Places

What are the places you visited this summer?

Place

Type in the name of a place you visited this summer.

Activities

What are the activities you did during the summer break?

Activity

Type in the name of an activity you did this summer.

Activity description

Describe that activity in a few words.

How much time did you spend doing that activity?
How did you feel doing that activity?

Image

Add a picture with you doing that activity or choose a suggestive image from the internet.

Miksi käyttää Mindomo mind map -mallia?

Mielikarttojen avulla voit ideoida, luoda käsitteiden välisiä suhteita, organisoida ja tuottaa ideoita.

Mielikarttamallit tarjoavat kuitenkin helpomman tavan päästä alkuun, sillä ne ovat kehyksiä, jotka sisältävät tietoa tietystä aiheesta ja ohjaavia ohjeita. Pohjimmiltaan mindmap-mallit varmistavat rakenteen, jossa yhdistyvät kaikki tietyn aiheen elementit ja joka toimii lähtökohtana henkilökohtaiselle mindmapillesi. Ne ovat resurssi, joka tarjoaa käytännöllisen ratkaisun miellekartan luomiseen tietystä aiheesta, joko liike-elämää tai koulutusta varten.

Mindomo tuo sinulle älykkäitä miellekarttamalleja, joiden avulla voit toimia ja ajatella vaivattomasti.

Mallilla on erilaisia toimintoja:

Kuvailevat aiheet

Aiheet taustatekstillä

Oletushaara

Mallin tietojen poistaminen

Voit valita Mindomon yritys- tai koulutustileiltä erilaisia miellekarttamalleja, tai voit luoda omia miellekarttamalleja tyhjästä. Mikä tahansa mind map voidaan muuttaa mind map -mallin kartaksi lisäämällä johonkin sen aiheeseen lisää ohjaavia muistiinpanoja.

Käytä tätä mallia