Cycle of 6 steps - Mind Map

Use this template

This template helps you to visualize a 6-step cycle in a clockwise circle. Repeating cycles are a commonly found pattern. You can add more detail to each step to understand and explain it.

Keywords: Planning & Organizing, project organization, process organizing

Cycle of 6 steps

Step 6

Step 5

Step 4

Step 3

Enter the name for this step.

You can add subtopics to each step selecting it and pressing Insert. Subtopics can provide more detail about the step.

Step 2

You can rearrange the step topics as required to fit your diagram.

Step 1

Enter the name for each step.

You can add subtopics to each step selecting it and pressing Insert. Subtopics can provide more detail about the step.

6-step cycle

Type the name of this cycle and press Enter.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen