Expressing opinions and feelings - Mind Map

Use this template

This mind map encourages you to express your feelings and opinions on important things in your life, which influence you greatly: people, books, food, and the weather.

Keywords: feelings, opinions, kids activity, sentiments

Expressing opinions and feelings

Expressing opinions and feelings

Sometimes, expressing opinions and feelings can be difficult, especially for children. With this template, they can learn about their emotions and can freely express their opinion about the people in their life and about their favorite and less favorite things.

Feelings and Opinions

Express your feeling and opinions about the people in your life, the books you have been reading, the weather and your favorite food.

Least favorite

What is the season you like the least?

Why do you dislike this season?
How does it make you feel?
Try to come up with various descriptive adjectives that best describe the meaning of bad in this context.

What is the worst book you read?
Type in the title.

What do you feel about this book?
How did it make you feel?
Try to come up with various descriptive adjectives that best describe the meaning of bad in this context.

What food you dislike the most?

Why do you dislike this food?
How does it make you feel?
Try to come up with various descriptive adjectives that best describe the meaning of bad in this context.

Favorite

Season

What is your favorite season?

Why do you like this season?
How does it make you feel?
Try to come up with various descriptive adjectives that best describe the meaning of good and nice in this context.

Book

What is your favorite book?
Type in the title.

What is your impression of this book?
How did it make you feel?
Try to come up with various descriptive adjectives that best describe the meaning of good and nice in this context.

Food

What is your favorite food?

Impression

Why is it your favorite food?
How does it make you feel?
Try to come up with various descriptive adjectives that best describe the meaning of good and nice in this context.

Suggestions:

People

Person

Who is the best person in the world for you? Type in the answer.

Feeling

Describe your feelings about this person.
Try to come up with other descriptive adjectives instead of good and nice.

Looks

Describe the way he/she looks like.
Try to provide as many descriptive adjectives as you can, taking into account the meaning of good and nice in this context.

Behavior

Describe how he/she acts or behaves. Try to come up with various adjectives that best describe the meaning of good and nice in this situation.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen