Group discussion and debate - Mind Map

Use this template

Divide the class into groups of several students. Each group has to brainstorm together for 10 minutes on a specific topic to find arguments that support the topic or disagree with it.

Keywords: group debate, group activity, interactive exercises

Group discussion and debate

Group discussion and debate

Use this group discussion and debate template to analyze a topic/statement together with your class and decide if you are pro or against that topic/statement.

PRO or AGAINST?

At the end of the brainstorming session, each group can present the mind map in front of the class.

They will show the other colleagues their opinion about the topic/statement and bring arguments for which they chose to be on that side.

Topic

Type in the name of the topic/statement you are going to debate.

PRO

Add an argument for agreeing with this topic/statement.

AGAINST

Argument

Add an argument against this topic/statement.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen