Impact vs Effort matrix template - Mind Map

Use this template

Use this mind map to manage your time more efficiently. Evaluate activities based on the level of effort required and the potential impact or benefits they will have.

Keywords: personal life, time management, activities evaluation, effort vs impact

Impact vs Effort matrix template

Impact vs Effort matrix template

Use this impact vs. effort matrix to evaluate your activities based on the effort and the level of impact they will have.

The activities are divided into four categories:

High efforts & High impact activities

High efforts & Low impact activities

Low efforts & Low impact activities

Low effort & High impact activities

High efforts & High impact activities will bring you long-term profit but can be more difficult to execute. These are your major projects.

High efforts & Low impact activities are time wasters. They will require a lot of effort but will not offer you the impact you need. Try not to concentrate on this type of activity.

Low efforts & Low impact activities do not require a lot of effort, but also do not offer many benefits.

Low effort & High impact activities are the best of all of them, also called the quick wins. Focus on completing these ones first.

Efforts vs Impact Matrix

The Effort vs Impact Matrix is a simple yet powerful tool to make clear what all your priorities should be.

Low efforts & Low impact

Fill ins

Don’t require a lot of effort but neither do they offer many benefits.

Low effort & High impact

Quick wins

Activities that give the best return based on the effort. They are valuable and fundamental to your success. Focus on these actions and complete them before anything else.

High efforts & Low impact

Not worth it

Time-consuming activities with low impact that should be avoided.

Time wasters

High efforts & High impact

Major projects

Provide long term profit but may be more complex to execute.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen