Martin Luther King Jr. facts - Mind Map

Use this template

Martin Luther King Jr. was one of the United States' most famous civil rights leaders.

Keywords: Martin Luther King Jr., historical figure, history, historical facts, civil rights, famous quotation, public speech, influential people

Martin Luther King Jr. facts

Martin Luther King Jr. facts

Martin Luther King Jr. was an American Baptist minister, and leader in the American civil rights movement.

Do some research and collect facts about Martin Luther King Jr.

When and where was he born? Who were the most influential people in his life? What is the public speech that made him famous?

Martin Luther King Jr.

Do some research and come up with 9 facts about him.

6. What is his level of education?

7. Did he receive any prize?

8. What is the public speech that made him famous?

9. What else would you like to add about him?

5. Who were the most influential people in his life?

4. When did he play his most important role in history?

3. What occupation did his parents have?

2. When and where was he born?

Fact

1. What was one of his most famous quotations?

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen