Historical figures that changed the world - Mind Map

Use this template

Choose one historical figure, whom you think had the biggest impact on history.

Keywords: historical figure, impact on history, famous historical person

Historical figures that changed the world

Historical figures that changed the world

What are some historical figures that changed the world?

Type in the name of a historical figure and come up with five reasons why you think it had a big impact on the world. Support these reasons with arguments.

Historical figure

Type in his/her name. You can also add a picture of him/her.

Come up with 5 main reasons to prove your point.

Reason

Type in a reason why you think this historical figure had a big impact on history.

Supportive argument

Type in a supportive argument for the reason provided.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen