Presentations and Meetings schedule template - Mind Map

Use this template

This template helps you create a simple time plan for a presentation or meeting. You mark the start and end on a clock face, then add agenda topics or presentation items around the clock.

This helps you to ensure that your meeting or presentation stays on track, and you don't run out of time before covering all the important topics.

Keywords: meeting plan, meeting minutes, Planning & Organizing, presentation plan

Presentations and Meetings schedule template

End

Mark the end of your presentation or meeting, e.g. at 45 minutes if it ends at quarter-to the hour.

Start

Mark the start of your meeting or presentation, e.g. at 00 minutes if it starts on the hour, or 30 minutes if it starts at half past.

Agenda topic

Add agenda or presentation topics around the map, roughly at the time that you want to cover them.

Double-click to add a new topic to the map.

Meeting or presentation

Type in the name of your meeting or presentation.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen