Two by two table - Mind Map

Use this template

This templates helps you to organize information and ideas in a simple 2 x 2 table.

The template gives you 2 rows with 2 columns and headers in a background image. You can double-click inside or outside the table to create new topics.

Keywords: project organizing, task management, organizing information, table, ideas and information management, Planning & Organizing

Two by two table

Information outside the table

Begin by collecting ideas and information outside the table, before starting to organize topics into rows and columns.

Double-click in the map background to create a new topic.

Cell item

Double-click in a cell to add a topic. You can add multiple topics in a cell and easily move topics between cells.

Column heading

Double-click in the headings column to add row headings.

Row heading

Double-click in the headings row to add column headings.

Table title

Type the title of your table.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen