Venn Diagram (pastel three-circle) template - Tankekart

Bruk denne malen

This three-circle Venn Diagram compares 3 groups of elements/concepts/items by showing their similarities and differences. Keywords: Venn diagram, Venn diagrams, circle diagram, circle, circles, similarities, differences, comparison, compare, comparing, compare and contrast, contrast, quick diagrams.

Venn Diagram (pastel three-circle) template

Venn Diagram (pastel three-circle) template

This colorful design using pastel colors is perfect for visually organizing information with ease. The three circles represent three groups of elements/concepts. Type their name, and add the specific characteristics in the zone where is the group name. Then add the common aspects of two circles in the highlighted areas, and in the end, you can add the common aspect of all three groups of elements/concepts.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen