Weekly team meeting agenda template - Mind Map

Use this template

5 essential topics to cover in weekly team meetings, ensuring that everyone understands their contribution and the direction you are heading in

Keywords: business organization, meeting organization, task management, meeting agenda, meeting attendees, meeting notes, weekly meeting, staff,

Weekly team meeting agenda template

Run a weekly team meeting

A weekly meeting of your team helps everyone to understand why what they do is important to your organisation.

See:
5 Things to Cover in Weekly Team Meetings by Matterhorn Business Development

Successes

Highlight stories from the last week where things have worked well and a good result was achieved.

Accomplishments

General announcements

Keep people informed about changes and events.

Announcements

Problems and their solutions

Summarise problems facing the business, and their solutions.

Only permit a problem to be raised at this meeting if there is also an action plan for it. Don't allow discussion of problems on their own.

Problem
Solution

Projects and milestones

Summarise important projects and initiatives in your organisation, who is responsible, and what milestones have been met and are coming up.

Projects/milestones

This week's statistics

Summarise the important statistics for your business over the last week. This might cover production, sales or clients served.

Make department heads, team leaders and project managers responsible for presenting their data as simple graphs showing trends over time. They must also explain what action they are taking in response to their graphs.

Statistics

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen