Words with letters - Mind Map

Use this template

Choose a letter from the alphabet.

See if you can find all these names that start with that letter.

Keywords: interactive exercises, learning letters, words with letters

Words with letters

New words with letters

This template will help children to learn new words with letters.

Choose a letter and see if you can find words for each category from the template that is starting with that letter. Find book names, game names, person names, animal names, movie names, activity names, country names, food names, singer names, etc.

Also, you can check other templates with word games from Mindomo, like word puzzles(Word search template), new words with suffixes and prefixes, multiple meaning words, etc.

Letter

Type in a letter.

Activity name

Type in an activity name that starts with that letter.

River name

Type in a river name that starts with that letter.

Town name

Type in a town name that starts with that letter.

Country name

Type in a country name that starts with that letter.

Mountain name

Type in a mountain name that starts with that letter.

Food name

Type in a food name that starts with that letter.

Singer name

Type in a singer name that starts with that letter.

Song name

Type in a song name that starts with that letter.

Actor name

Type in an actor name that starts with that letter.

Movie name

Type in a movie name that starts with that letter.

Plant name

Type in a plant name that starts with that letter.

Bird name

Type in a bird name that starts with that letter.

Animal name

Type in an animal name that starts with that letter.

Person name

Type in a person name that starts with that letter.

Game name

Type in a game name that starts with that letter.

Book name

Type in a book name that starts with that letter.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen