Venn Diagram (pastel three-circle) template - Mind Map

Use this template

This three-circle Venn Diagram compares 3 groups of elements/concepts/items by showing their similarities and differences.

Keywords: Venn diagram, Venn diagrams, circle diagram, circle, circles, similarities, differences, comparison, compare, comparing, compare and contrast, contrast, quick diagrams.

Venn Diagram (pastel three-circle) template

Venn Diagram (pastel three-circle) template

This colorful design using pastel colors is perfect for visually organizing information with ease. The three circles represent three groups of elements/concepts. Type their name, and add the specific characteristics in the zone where is the group name. Then add the common aspects of two circles in the highlighted areas, and in the end, you can add the common aspect of all three groups of elements/concepts.

Add an observation about the overlap

Optional: add an observation about the common aspect. If you don't want to add it, you can delete the topic.

Group 1

Type the first group name.

Then double-click in the circle area to add elements/characteristics in this group only or in the overlapping areas.

Group 2

Type the second group name.

Then double-click in the circle area to add elements/characteristics in this group only or in the overlapping areas.

Group 3

Type the third group name.

Then double-click in the circle area to add elements/characteristics in this group only or in the overlapping areas.

Element/Characteristic

Type the element/characteristic you want to add to this group.

Common aspects

Type the common aspect between the two groups.

Add text

A Venn Diagram compares items/concepts by showing the similarities between them in the overlapping areas of the circles.

Type the common aspects between the three groups (or you can leave this empty).

Varför använda en Mindomo mind map-mall?

Tankekartor hjälper dig att brainstorma, skapa relationer mellan begrepp, organisera och generera idéer.

Mallar för mind maps är dock ett enklare sätt att komma igång, eftersom de är ramverk som innehåller information om ett specifikt ämne med vägledande instruktioner. I grund och botten är mind map-mallar en struktur som kombinerar alla element i ett specifikt ämne och fungerar som en utgångspunkt för din personliga mind map. De är en resurs som ger en praktisk lösning för att skapa en mind map om ett visst ämne, antingen för företag eller utbildning.

Mindomo ger dig smarta mind map-mallar som gör att du kan fungera och tänka utan ansträngning.

En mall har olika funktioner:

Beskrivande ämnen

Ämnen med bakgrundstext

Standardgren

Ta bort malldata

Du kan välja mellan en mängd olika mind map-mallar från Mindomos konton för företag eller utbildning, eller så kan du skapa dina egna mind map-mallar från grunden. Varje mind map kan omvandlas till en mind map-mall genom att lägga till ytterligare vägledande kommentarer till ett av dess ämnen.

Använd denna mall