Empathy map (simple) template - Mind Map

Use this template

This simple empathy map template helps you identify 4 areas of information about a user persona: what this type of user/customer thinks, says, feels, and does. Fill it out and use the overview to improve your brand, product/service, and processes.


Keywords: empathy map, empathy maps, empathy diagram, business diagram, customer, customers, user, users, user personas, potential clients, business mind map.

Empathy map (simple) template

Empathy map (simple) template

Udentifying the user persona for your brand/business is one of the most important aspects. Why? Because knowing who your users/customers are is the starting point for a successful marketing and business strategy.

Use this predesigned template to create the empathy map and upgrade your business strategy!

PERSON A

The empathy map template is a visual tool used to identify and elaborate information about user personas.


Write the user persona name/group or any identifier you think is suitable to describe this user/group of users.

FEELS

This is how 'Person A' feels. This category is all about how your product or service makes Person A feel. It is the emotional state with the interaction between Person A and your brand.

Add how this person feels

SAYS

This is what 'Person A' says. The key points here are about expression and saying what Person A is thinking.

Add what this person says

DOES

This is how 'Person A' actually does. This category refers to actual actions.

Add what this person does

THINKS

This is how 'Person A' really thinks. These internal thoughts are usually not expressed or shared, they are kept in the Person A's mind.

Add what this person thinks

Miksi käyttää Mindomo mind map -mallia?

Mielikarttojen avulla voit ideoida, luoda käsitteiden välisiä suhteita, organisoida ja tuottaa ideoita.

Mielikarttamallit tarjoavat kuitenkin helpomman tavan päästä alkuun, sillä ne ovat kehyksiä, jotka sisältävät tietoa tietystä aiheesta ja ohjaavia ohjeita. Pohjimmiltaan mindmap-mallit varmistavat rakenteen, jossa yhdistyvät kaikki tietyn aiheen elementit ja joka toimii lähtökohtana henkilökohtaiselle mindmapillesi. Ne ovat resurssi, joka tarjoaa käytännöllisen ratkaisun miellekartan luomiseen tietystä aiheesta, joko liike-elämää tai koulutusta varten.

Mindomo tuo sinulle älykkäitä miellekarttamalleja, joiden avulla voit toimia ja ajatella vaivattomasti.

Mallilla on erilaisia toimintoja:

Kuvailevat aiheet

Aiheet taustatekstillä

Oletushaara

Mallin tietojen poistaminen

Voit valita Mindomon yritys- tai koulutustileiltä erilaisia miellekarttamalleja, tai voit luoda omia miellekarttamalleja tyhjästä. Mikä tahansa mind map voidaan muuttaa mind map -mallin kartaksi lisäämällä johonkin sen aiheeseen lisää ohjaavia muistiinpanoja.

Käytä tätä mallia