Een andere kijk op:
'Ik en mijn omgeving'
The Great Awakening
Het Grote Wakker Worden

Q voor 'newbies' en ...

Schaduw Buro voor Occulte Zaken

Trump in een ander licht?

Lange Frans

Een positief perspectief

your it

Wat kreeg ik een naar gevoel toen Trump in 2016 de verkiezingen won.

Wat een rare vent, met zijn rare pluishaar en irritante chagerijnige Amerikaanse kop.

Zo’n schreeuwerd, niet echt iemand die je kan vertrouwen en die Amerika ‘vooruit’ helpt in de zin van vrijheid, gelijkheid en vrede. Mijn leventje ging gewoon lekker verder en ik was sowieso niet zo met politiek bezig dus ach, het zal wel…Mensen die mij kennen weten dat ik me vreselijk kon irriteren als anderen continue ‘weetjes’ uit het nieuws aanhaalden, ‘heb je gehoord dat…..’ De meest gruwelijke dingen kreeg ik te horen op verjaardagen tijdens de taart, maar ook de roddels rondom de zogenaamde ‘bn’ers’….Who cares? Ik was zo iemand die soms maar meekletste en net deed alsof ik wist waar het over ging…te genant om toe te geven dat ik het nieuws niet keek, de krant niet las en zelfs niet wist wat er op tv gebeurde…

Afgelopen 2 jaar is er wel het een en ander veranderd…Mijn nieuwsgierigheid en ‘open mind’ hielpen daarbij. Evenzo een partner die, anders dan ik, zich heel goed ergens helemaal in kan verdiepen en daarbij de gave heeft het zo helder uit te leggen dat zelfs ik er raad mee weet. Toen ik eenmaal een onderdeel begreep zag ik tegelijk ook hoeveel verbindingen er te maken zijn en dat geeft nogal eens verwarring. Vandaar mijn schrijven….

Verkregen inzicht door urenlange gesprekken met mijn partner R. Filmpjes en opinies van zovelen op internet, autoriteiten op allerlei gebieden, artikelen op mainstream media om te zien met eigen ogen hoe zij verdraaien en manipuleren. Covid en de maatregelen die getroffen zijn hebben mij helpen inzien hoe ziek het systeem is. Die ‘irritante’ persoon die het heeft over het nieuws ben ik zelf geworden. Het gaat (voor mij) echter allang niet meer over de roddels en ‘gruwelijkheden zijn een ver van mijn bed show’. Het gaat over iets heel wezenlijks, het gaat over ‘onze vrijheid om een mooie liefdevolle plek voor iedereen, mens en dier’. Daar gaat het uiteraart altijd al over, alleen wordt nu zichtbaar, of we willen of niet, hoe sommigen anderen hierin worden tegenwerken….

Trump dus….

het begon ermee dat ik waarneem dat mensen die ‘tegen’ waren (net als ik was) zich niet echt aan het verdiepen waren in de huidige wereld. Mensen die wel verder keken begonnen steeds meer een andere, genuanceerdere, mening te vormen. Ik had de volgende vragen:...

A True History of the United States: Abridged for Today

President Trump is transforming the Republican Party back to the Party of Lincoln. He has been attacked by a foreign oligarchy, presently centered in the modern British Empire but including the Washington D.C. establishment. This is not the first time this is happened but few Americans understand who Lincoln was, who John Quincy Adams was, who McKinley was, and how the spirit of the American Revolution shaped the world versus the British imperial system. Instead, we harbor, yet again, a bunch of seditionists who try yet again, based on popular ignorance, to destroy the United States. You need to watch this video to understand real history; not the phony racist "narrative" put forward by the New York Times.

McDuff's Mindfields, ep. 79: "Real History" (with thanks to Larouchepac.com)

Waar sta ik?

‘Ecologie en economie zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden, dat bewijst deze pandemie opnieuw. Een mutatie van een virus is in staat om de beurzen onderuit te halen’

onderstreept Hickel: ‘Mijn punt is dat we, in welvarende landen, menselijke voorspoed kunnen vergroten zonder dat de economie hoeft te groeien.’

Winst is een resultante geen doel

Geld is een middel en geen doel

groei is geen doel

grootschalig versus kleinschalig

~ SOURCES

SUBJECTS/Onderwerpen

About the Text

#[Dating_TG - Datig the source text

Big Themes

#[Misunderstanding_GT - Clearing a [mis]understanding

#CLD - Children / Kind((er)en)

#GNS - Gnosis

#GOD - God(s) / God(en)

#HEA - Heaven/ Hemel

#HUM - Humans / Mensen

#JUD - Judging / (ver)Oordelen

#KIN - Kingdom / Koninkriijk

LG3 #KIN
The "kingdom" was an important theme in Jewish culture.
What was the well-known, generally shared view of this among the Jewish listeners of Jesus?
The kingdom that the prophets in the Old Testament spoke of, that is the promised land, somewhere on earth, where peace and justice will someday prevail. But that wasn't there yet. It is still not there. Perhaps it is only at the end of time. Or even after you die, in heaven. It is either somewhere else on earth, either in the future, or in heaven.
In short, it's not here and now.
Jesus subtly ridicules that view. If it is in heaven, it is not for you, because you are unfortunately not a bird. If it is in the sea, it is not for you, because you are unfortunately not a fish.
No, it's not like that. The kingdom is not somewhere else. Where is the kingdom then? What is the surprising new view presented to us here?
The kingdom cannot be closer than where Jesus places it here. What does he say exactly?
In the Coptic original it is literally written: "the kingdom is in your interior and in your eye."
Yes, that is new, really revolutionary new. The kingdom is not somewhere else on earth. So you cannot go there by car or plane. It is also not in the future, so you don't have to wait for it, certainly not until after you die.
Do you want to look for the kingdom? Then search in yourself. There you will find it. And when you find it there, you will look at the world in a different way. Then you will see the kingdom all around you. Whoever realizes "the kingdom" within himself will be able to recognize that same kingdom throughout the world. Not because then the world has changed, but because you look differently.
The "seeing" kingdom, in the cosmos, in nature, in your fellow human beings, is not a distant observation of an objective truth, it is an active way of "seeing", of looking with your heart. First take the beam out of your own eye, then you will see another world, the world that is connected to the state of your inner self.

Subtopic

Explanation for the translation
It is usually translated here: "... the kingdom is in you and outside of you." That sounds nice, but the Coptic original literally says, "the kingdom is in your interior and in your eye." "Inner" and "eye" together are not a nice contrast literary, so there is a great temptation to make it "inside" and "outside". But then one loses sight of the meaning of the original (yes, out of sight!). In my opinion, the original says emphatically that you will see the state of your inner being reflected in the world around you. Whoever realizes "the kingdom" in himself will therefore be able to recognize that same kingdom throughout the world and also in other people.

#MAN - Men / Mannen

#RLG - Religion / Religie /

S#DGM - Dogma / Dogma

#RMDL - Role Model

#UNI - Universal / Universeel

#MASTERY - Mastery / Meesterschap

#MYSTEXP - Mystical Experience

#WAW - Water into Wine / Water in Wijn veranderen

Matter and Spirit, man and woman, body and soul, personal nature and Christ nature.

Through that connection, the apparently lower becomes equal to the apparently higher; it becomes one and the alleged qualitative difference is eliminated.

LG28 #WAW

#WOMB - Women / Vrouwen

#EQUAL - Equality / Gelijkheid

#MYSL - Mystery Schools / School der Mystiek

#FOELE - Four Elements / Vier Elementen

#PRAYER - prayer / gebed praying / bidden

#RMDL - Role Model / Rolmodel

#GNOS - Gnosis / Gnostiek

#RECONDOCT - Reconciliation Doctrine - Verzoeningsleer

#SYMBOL

#SYMBOL’ISM’ - Symbolic meaning / symbolische betekenis

#MUSTSEED - Musterdseed / Mosterdzaad

#LOVE - Love / Liefde

#CIRCC - Circumcision - Besnijdenis

NUMBERS/Nummers

People / Mensen

BiB

JESUS - Jezus - Jesus

JOSEPH - Joseph - Jozef

MARIA_L

MARIA_M

Maria
“It is remarkable that Maria is asking a question here. That must be Mary Magdalene.
In most logions, "the students" ask a question. "The students" usually do not understand much of it, but that is their didactic function. They are the instigators of the stupid question, with Jesus as the teacher explaining it again for us.
That's different here. To begin with, it does not say "Mary asked Jesus," but "Mary said to Jesus." It is a small but very remarkable difference.
What Mary says is indeed a question, but it is not a stupid question as asked in many other logions by "the students"; it is much more a critical test. It seems as if she is calling Jesus to account: "What do your students do with your wise lessons, dear Jesus, free other people or imprison them?"
Jesus reassures Mary: "They will undress in their presence to leave the land to them and give it back."
Yes, that's how it is meant to be: They will return the kingship over their own lives after they have been taken away by "the powers," by the thieves in the night.

Maria can be satisfied.

The name Maria apart from kinship
It is also very remarkable that the name of Maria is independent of any family relationship. It was customary in Jesus' time to designate a woman as the daughter, wife or mother of a man, as if a woman could not have an identity of her own. Here it only says 'Maria' and that is strikingly unusual. That must have been enough for the followers of Jesus of his time: they knew Mary as an independent woman, independent of any kinship, and so she is here also named, with her own name, nothing more.
The same applies to Salomé in logion 61b. Only 'Salome' there too. Salome is also mentioned in the oldest gospel, that of Mark, with only her own name. Matthew later corrects that when he takes over Mark's story; he then calls her "Salome, the mother of the sons of Zebedee." Then it is right again according to the female image of that time.
Here, in Matthew, you see again in miniature how the transition takes place subtly from Salome as an independent woman among the followers of Jesus, to Salome as the mother of men, the sons of Zebedee.“

LG21^BM MARIA_M

Gospel of Mary Magdalene
Leaving clothes behind also plays an important role in the gospel of Mary Magdalene. See [Mary Magdalene] [1]

[1]: http://www.brammoerland.com/gnostiek/mariamagdalena.html

LG21^BM Con

#DISCIPLE?LOVER

THOMAS

PHILOSOPHERS / FILOSOFEN

Animal Kingdom

SOURCES / BRONNEN / QUELLES / FONTAINES

TEXTS / GESCHRIFTEN

CODING / VERSLEUTELING

LG - Logion - Logia

Con - parallel / connection / relationship

*Blog - Blog Comment

#*Note - Note

Journal-ism
News Media

Absurdities

Official narratives

Open ended

NOW

not adding up

Plandemic figures

Questions not asked

Where did the flu go?

Citizen journalists

Remarkable moments

Bias

Modus Operandi

Holland

Nederland

Professor Smalhout / kleinschaligheid

Een vrouw en haar 'gelijk-heid'

Voor experts...

The truth about vaccination; the nature and origin of vaccine lymph, and the teachings of the new bacteriology

Book of Judges

"Gideon thanks God for the miracle of the dew", painting by Maarten van Heemskerck (Musée des Beaux-Arts de Strasbourg)

Illustrated page from the Book of Judges in a German Bible dated 1485 (Bodleian Library)

Pijnlijke ondervraging

mars

opname

DGM # 135

montesqieu

verdeling van macht

privacy

sleepwet

afluisteren van overheid op de burger

inclusiviteit

referendum afschaffen

Vrijheid van meningsuiting

censuur

opheffen accounts op sociale media en andere BT platforms.

Feiten

er lijken steeds meer leugens

MKB zou heel belangrijk zijn

maatregelen maken vooral MKB gekocht

schriftelijk benaderd om te stoppen?

Verantwoord omgaan met belastingeld

5100 miljoen euro niet te verantwoorden

Wat als de MKB ondernemers hun omzet na te laten aan te geven.

Er werden contracten gesloten?

Wat doet het parlement t.a.v. van deze verdwijntruc?

Rechten van kinderen behartigen

aangifte kindermisbruik worden niet vervolgd

2500 kinderen in de afgelopen 10 jaar verdwenen

55000 kinderen zijn van de ouders gescheiden.

optreden n.a.v. zorgzame berichten rond de jeugdzorg blijven uit.

'70% van de kinderporno komt uit Nederland.

Gezondheidszorg

pseudodwang op inname zogenaamd 'medicijn'

in de 1e kamer

de wet die nodig was om covid op de lijst wordt gezet, niet is afgekondigd en tot stand is gekomen

daarmee zijn maatregelen nul and void

Tjerk de Haan ( Blue Tiger Studio)

Vrijheid van beweging van personen

lockdown en beperking reizen naar en terug van buitenland

steun vanuit overheid voor paspoort

sustainable development goals

plastic

stop met de productie er van en dan is het ook geen uitdaging meer voor de rest.

schoon water

schone lucht

schonte ether

schone bodem

Laat je geen knollen voor citroenen verkopen

You've finished your presentation
Restart
en