Eisenhower box template - Mind Map

Use this template

The Eisenhower Matrix or Eisenhower Box is a method that will help you organize your tasks in order to figure out priorities.

Keywords: task management, business organization, task organization, delegating tasks, prioritizing tasks

Eisenhower box template

Eisenhower box template

This Eisenhower box template will help you organize your tasks based on their priority.

Group them in this Eisenhower box mind map in four categories:

Do first (urgent and important tasks)

Do later (important but not urgent tasks)

Delegate (tasks that are not important, but still need to be done)

Eliminate (tasks that are not urgent nor important and should be eliminated)

Eisenhower Box

The inventor of Eisenhower Matrix is Dwight David Eisenhower – an American army general and statesman who served as the 34th President of the United States from 1953 to 1961. His method helps us prioritize by urgency and importance.

Delegate

These tasks are not important but they still need to be done. The question you have to address yourself: Who can do this for you?

Eliminate

Tasks that are not urgent nor important should be eliminated so you will not waste time doing them.

DO later

These tasks are still important but they're not urgent so you can schedule a time to do them.

Schedule

DO first

Urgent and Important tasks that need to be done now.

Do now

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen