Meeting note-taking - Mind Map

Use this template

This simple template for capturing notes from a meeting or interview concentrates on objectives and actions arising.

A short map is more efficient and effective than long and detailed meeting minutes.

Keywords: business organization, meeting organization, task management, business organization, meeting agenda, meeting attendees

Meeting note-taking

Meeting notes

Enter the meeting title in the Central Topic.

You can print out this map and update it by hand during the meeting, then update it in Mindomo later.

Actions for me

Make a list of your actions arising from this meeting, with the requester and expected date.

Activities

Actions for others

Make a list of actions that other people agree to, with their name and an expected date.

Tasks

General remarks

Summarise general points and remarks that are not actions.

Remarks

Objectives and ideas

Make a list of your goals and ideas for this meeting, so that you do not forget anything.

Objectives and ideas

Attendees

List the attendees and their organisations.

Attendee
Organization

Date

Enter the date of the meeting.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen