The five senses for kids - Mind Map

Use this template

Our senses help us to understand what's happening around us.

Let's learn more about them!

Keywords: interactive exercises, learning the five senses

The five senses for kids

The five senses for kids

This template explains the five senses for kids, with simple words, asking them to complete with examples of things they can feel, smell, taste, hear or see. They will learn about the sense of taste, touch, sight, smell, and hear. They will have fun learning new things!

The five senses

Senses send messages through receptor cells to our brain, using our nervous system.

Taste

How we taste:

Tongues also have chemical sensors to give a sense of taste.

Thing you can taste

List a thing you can taste.

Example: cake, chocolate, pizza

Add a describing word for that thing.

You can choose from the examples below:

sweetsaltysourgoodbad

Smell

How we smell:

Our noses have sensors that detect chemicals that make up a smell.

Thing you can smell

List a thing you can smell.

Example: laundry detergent on clothes, perfume, food from the restaurant

Add a describing word for that thing.

You can choose from the examples below:

nicestinky

Hearing

How we hear:

Our ears have sound sensors in the inner ears.

They also have sensors that work on keeping you balanced and aware of where you are in your environment.

Thing you can hear

List a thing you can hear.

Example: clock ticking, birds chirping

Add a describing word for that thing.

You can choose from the examples below:

loudsoft

Sight

How we see:

Our eyes translate light into image signals so the brain can process them.

Thing you can see

List a thing you can see.

Example: sunset, picture

Add a describing word for that thing.

You can choose from the examples below:

prettyuglydirtycleanbiglittle

Touch

How we feel:

The receptors from our skin send touch signals to the brain.

Thing you can feel

List a thing you can feel.

Example: sand, a fine silk coat, a fluffy teddy bear

Describing word

Add a describing word for that thing.

You can choose from the examples below:

hotcoldroughsmoothsofthardwetdry

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen