1-axi chart (blank timeline) - Mind Map

Use this template

A chart with a left/right axis is useful for drawing timelines or events in sequence.

The position of items along the line indicates their order.

Keywords: timeline, events planning, events in sequence, Planning & Organizing

1-axi chart (blank timeline)

Event

Does your chart start at a particular event? Add a title for this event, or delete this topic if it is not needed.

item or idea

Items or ideas are positioned along the axis. For example, they might be events in a sequence or on a timeline.

Double-click to add a new topic to the map.

Left/right axis

Add a legend for the left/right direction in your chart. For example, it might represent time after an event, or steps in a sequence.

Varför använda en Mindomo mind map-mall?

Tankekartor hjälper dig att brainstorma, skapa relationer mellan begrepp, organisera och generera idéer.

Mallar för mind maps är dock ett enklare sätt att komma igång, eftersom de är ramverk som innehåller information om ett specifikt ämne med vägledande instruktioner. I grund och botten är mind map-mallar en struktur som kombinerar alla element i ett specifikt ämne och fungerar som en utgångspunkt för din personliga mind map. De är en resurs som ger en praktisk lösning för att skapa en mind map om ett visst ämne, antingen för företag eller utbildning.

Mindomo ger dig smarta mind map-mallar som gör att du kan fungera och tänka utan ansträngning.

En mall har olika funktioner:

Beskrivande ämnen

Ämnen med bakgrundstext

Standardgren

Ta bort malldata

Du kan välja mellan en mängd olika mind map-mallar från Mindomos konton för företag eller utbildning, eller så kan du skapa dina egna mind map-mallar från grunden. Varje mind map kan omvandlas till en mind map-mall genom att lägga till ytterligare vägledande kommentarer till ett av dess ämnen.

Använd denna mall