Kanban method (light) - Mind Map

Use this template

The Kanban Board helps you manage your workload easily. Add new tasks, then drag and drop them to the suitable category depending on their progress.

Keywords: kanban diagram, organize, organizer, plan, planner, tasks, task, task list, tasklist, task-list, tasks list, taskslist, tasks-list, to do list, to-do-list, to-do list, todo list, todolist, work, business, organization, time management, productivity, workflow, work, job, business, teamwork, career, efficient, efficiency.

Kanban method (light)

Idea board

DONE

The seventh column is for THE FINISHED TASKS.Drag and drop your tasks from the previous column here when you are done.

You can create more columns with additional steps and customize them for your needs.

TESTING

The sixth column is for THE TASKS THAT REQUIRE TESTING BEFORE THEY ARE FINISHED (ONLY IF NECESSARY).Drag and drop your tasks from the previous column here when they are ready to be tested.

FOR REVIEW

The fifth column is for THE TASKS THAT ARE FINISHED AND THAT NEED TO BE REVIEWED.Drag and drop your tasks from the previous column here when they are ready for a review.

ON HOLD

The fourth column is for THE TASKS THAT ARE ON HOLD.Drag and drop your tasks from the previous column here if the assigned person stopped working on these tasks.

IN PROGRESS

The third column is for THE TASKS THAT ARE IN PROGRESS.Drag and drop your tasks from the previous column here when someone started to work on them.

ASSIGNED

The second column is for ASSIGNED TASKS.

NEW TASKS

The first column is for ALL YOUR NEW TASKS.


Your tasks have a predefined path in this kanban board, that starts with the initial stage of creating them.

Each column represents the present stage of their progress.

Add task

Add your task here.

Varför använda en Mindomo mind map-mall?

Tankekartor hjälper dig att brainstorma, skapa relationer mellan begrepp, organisera och generera idéer.

Mallar för mind maps är dock ett enklare sätt att komma igång, eftersom de är ramverk som innehåller information om ett specifikt ämne med vägledande instruktioner. I grund och botten är mind map-mallar en struktur som kombinerar alla element i ett specifikt ämne och fungerar som en utgångspunkt för din personliga mind map. De är en resurs som ger en praktisk lösning för att skapa en mind map om ett visst ämne, antingen för företag eller utbildning.

Mindomo ger dig smarta mind map-mallar som gör att du kan fungera och tänka utan ansträngning.

En mall har olika funktioner:

Beskrivande ämnen

Ämnen med bakgrundstext

Standardgren

Ta bort malldata

Du kan välja mellan en mängd olika mind map-mallar från Mindomos konton för företag eller utbildning, eller så kan du skapa dina egna mind map-mallar från grunden. Varje mind map kan omvandlas till en mind map-mall genom att lägga till ytterligare vägledande kommentarer till ett av dess ämnen.

Använd denna mall