Phrasal verbs: get - Mind Map

Use this template

Phrasal verbs are very common in conversations and that makes them essential to mastering the English language.
Use this mind map to learn the phrasal verbs with 'get'!

Keywords: grammar, language

Phrasal verbs: get

Phrasal verbs: get

Use this template to learn the phrasal verbs with “get”. A phrasal verb is a verb used with a preposition that changes its original meaning. Find out the meaning of phrasal verbs with “get” and try to write sentences with them. Some examples of phrasal verbs with “get” are: “get over”, “get into”, “get along”, “get across”, “get up”, “get back”, “get by”, “get around” etc.

Phrasal verbs: GET

A phrasal verb is usually a combination of a verb + a preposition which usually changes the meaning of the original verb.

Think about their meaning and add more examples of phrasal verbs based on GET!

Get back (at)

To hurt someone who has hurt you

Get by

Manage to survive despite of dificulties

Get around

Travel to different places

Get off

Leave a place

Get up

Rise to your feet

Get across

Make people understand something

Get along

Have a good relationship with someone

Get into

Become interested in something

Get over

Recover from an illnes

Get down (to)

Examples

Write sentences with each meaning!

Being serious about a topic

Try to find other meanings too!

Varför använda en Mindomo mind map-mall?

Tankekartor hjälper dig att brainstorma, skapa relationer mellan begrepp, organisera och generera idéer.

Mallar för mind maps är dock ett enklare sätt att komma igång, eftersom de är ramverk som innehåller information om ett specifikt ämne med vägledande instruktioner. I grund och botten är mind map-mallar en struktur som kombinerar alla element i ett specifikt ämne och fungerar som en utgångspunkt för din personliga mind map. De är en resurs som ger en praktisk lösning för att skapa en mind map om ett visst ämne, antingen för företag eller utbildning.

Mindomo ger dig smarta mind map-mallar som gör att du kan fungera och tänka utan ansträngning.

En mall har olika funktioner:

Beskrivande ämnen

Ämnen med bakgrundstext

Standardgren

Ta bort malldata

Du kan välja mellan en mängd olika mind map-mallar från Mindomos konton för företag eller utbildning, eller så kan du skapa dina egna mind map-mallar från grunden. Varje mind map kan omvandlas till en mind map-mall genom att lägga till ytterligare vägledande kommentarer till ett av dess ämnen.

Använd denna mall