Adverb - Mind Map

Use this template

Use this mind map to improve your understanding of how adverbs are used and practice by creating different contexts.

Keywords: grammar, language

Adverb

Adverbs

Adverbs are the parts of speech that describe verbs, adjectives, or other adverbs, phrases, clauses, or sentences.

There are different types of adverbs:

Adverbs of frequency

Adverbs of manner

Adverbs of degree

Comparative adverbs

Superlative adverbs

Purpose adverbs

Time adverbs

Place adverbs

Adverbs of frequency present how frequently or how often verbs happen. Some examples of adverbs of frequency are:

Often

Never

Always

Sometimes

Adverbs of manner provide information about the way the verb is done. Some examples of adverbs of manner are:

Just

Well

Quite

Quickly

Hardly

Carefully

Beautifully

Adverbs of degree provide information about the level of intensity of verbs, adjectives, or other adverbs. Some examples of adverbs of degree are:

Barely

Scarcely

Almost

Hardly

Just

Comparative adverbs are used to show change or make comparisons. Comparative adverbs are formed by adding the word ‘more’ to adverbs.

Adverbs of purpose express the reason of verbs. Some examples of adverbs of purpose are:

To avoid

To get

To remember

Adverbs of time offer information about the time when the verb takes place. Some examples of time adverbs are:

Afterwards

Before

Yet

Still

Later

Adverbs of place offer information about the place where the verb takes place. Some examples of adverbs of place are:

Outside

Upstairs

Here

There

Everywhere

Adverbs

Adverbs are words or expressions that modify a verb, adjective, another adverb, determiner, clause, preposition, or sentence. Adverbs typically express manner, place, time, frequency, degree, level of certainty, etc.

Superlative

Compares three or more things or people, usually is compounded of the words 'the most' plus adverb.

The most + adverb

Purpose

Answers the question:

To remember
To get
To avoid

Time

Answers the question:

Later
Still
Yet
Before
Afterwards

Place

Answers the question:

Everywhere
There
Here
Upstairs
Outside

Comparative

Compares two things or people, usually is compounded of the word 'more' plus adverb.

More + adverb

Degree

Answers the question:

Almost
Scarcely
Barely

Manner

Answers the question:

Beautifully
Carefully
Hardly
Quickly
Quite
Well
Just

Frequency

Answers the question:

Sometimes
Always
Never
Often
Example

Write phrases as examples.

Varför använda en Mindomo mind map-mall?

Tankekartor hjälper dig att brainstorma, skapa relationer mellan begrepp, organisera och generera idéer.

Mallar för mind maps är dock ett enklare sätt att komma igång, eftersom de är ramverk som innehåller information om ett specifikt ämne med vägledande instruktioner. I grund och botten är mind map-mallar en struktur som kombinerar alla element i ett specifikt ämne och fungerar som en utgångspunkt för din personliga mind map. De är en resurs som ger en praktisk lösning för att skapa en mind map om ett visst ämne, antingen för företag eller utbildning.

Mindomo ger dig smarta mind map-mallar som gör att du kan fungera och tänka utan ansträngning.

En mall har olika funktioner:

Beskrivande ämnen

Ämnen med bakgrundstext

Standardgren

Ta bort malldata

Du kan välja mellan en mängd olika mind map-mallar från Mindomos konton för företag eller utbildning, eller så kan du skapa dina egna mind map-mallar från grunden. Varje mind map kan omvandlas till en mind map-mall genom att lägga till ytterligare vägledande kommentarer till ett av dess ämnen.

Använd denna mall