Adverb - Mind Map

Use this template

Use this mind map to improve your understanding of how adverbs are used and practice by creating different contexts.

Keywords: grammar, language

Adverb

Adverbs

Adverbs are the parts of speech that describe verbs, adjectives, or other adverbs, phrases, clauses, or sentences.

There are different types of adverbs:

Adverbs of frequency

Adverbs of manner

Adverbs of degree

Comparative adverbs

Superlative adverbs

Purpose adverbs

Time adverbs

Place adverbs

Adverbs of frequency present how frequently or how often verbs happen. Some examples of adverbs of frequency are:

Often

Never

Always

Sometimes

Adverbs of manner provide information about the way the verb is done. Some examples of adverbs of manner are:

Just

Well

Quite

Quickly

Hardly

Carefully

Beautifully

Adverbs of degree provide information about the level of intensity of verbs, adjectives, or other adverbs. Some examples of adverbs of degree are:

Barely

Scarcely

Almost

Hardly

Just

Comparative adverbs are used to show change or make comparisons. Comparative adverbs are formed by adding the word ‘more’ to adverbs.

Adverbs of purpose express the reason of verbs. Some examples of adverbs of purpose are:

To avoid

To get

To remember

Adverbs of time offer information about the time when the verb takes place. Some examples of time adverbs are:

Afterwards

Before

Yet

Still

Later

Adverbs of place offer information about the place where the verb takes place. Some examples of adverbs of place are:

Outside

Upstairs

Here

There

Everywhere

Adverbs

Adverbs are words or expressions that modify a verb, adjective, another adverb, determiner, clause, preposition, or sentence. Adverbs typically express manner, place, time, frequency, degree, level of certainty, etc.

Superlative

Compares three or more things or people, usually is compounded of the words 'the most' plus adverb.

The most + adverb

Purpose

Answers the question:

To remember
To get
To avoid

Time

Answers the question:

Later
Still
Yet
Before
Afterwards

Place

Answers the question:

Everywhere
There
Here
Upstairs
Outside

Comparative

Compares two things or people, usually is compounded of the word 'more' plus adverb.

More + adverb

Degree

Answers the question:

Almost
Scarcely
Barely

Manner

Answers the question:

Beautifully
Carefully
Hardly
Quickly
Quite
Well
Just

Frequency

Answers the question:

Sometimes
Always
Never
Often
Example

Write phrases as examples.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen