Pronouns in English - Mind Map

Use this template

Use this mind map to understand how pronouns are used in different situations and practice by creating contexts.

Keywords: grammar, language

Pronouns in English

Pronouns in English

Use this template to learn the pronouns in English. Pronouns are the parts of speech used instead of nouns to avoid repetition. Depending on the situations in which they are used, they have different forms.

The types of pronouns are:

Personal pronouns

Possessive pronouns

Relative pronouns

Reflexive pronouns

Demonstrative pronouns

Interrogative pronouns

Indefinite pronouns

Personal pronouns in English

Personal pronouns are the pronouns that refer to specific people or things. They can change depending on the person, number, gender, or case.

Examples of personal pronouns, singular and plural form:

I/Me

You/You

He/She/It Him/Her/It

We/Us

You/You

They/Them

Possessive pronouns in English

Possessive pronouns show that something belongs to someone.

Examples of possessive pronouns:

Mine

Yours

His/Hers/Its

Ours

Yours

Relative pronouns in English

Relative pronouns describe nouns in terms of how they relate to other words.

Examples of relative pronouns:

Who

Whom

Whose

Which

That

What

Reflexive pronouns in English

Reflexive pronouns are used when the subject of a sentence is also the object of the sentence.

Examples of reflexive pronouns:

Myself

Yourself

Himself/Herself/Itself

Ourselves

Themselves

Demonstrative pronouns in English

Demonstrative pronouns point to and identify a noun or a pronoun. They are used in place of particular things to show which one we’re discussing.

Examples of demonstrative pronouns:

Somebody/Someone

Something/Anything

Nobody/Nothing

All

Other/Another

Both/Each

Many/Most

Some/Few

None

Such

Interrogative pronouns in English

Interrogative pronouns are the pronouns used in questions. In sentences, when the pronoun is a subject, the verb will precede the pronoun.

Examples of interrogative pronouns:

Who

Whom

What

Which

Whose

’Who’ and ‘whom’ are used to refer to people and which is used for animals and things.

Indefinite pronouns in English

Indefinite pronouns refer to a thing or person that is identifiable, but not specified.

Examples of indefinite pronouns:

This

That

These

Those

Complete the template by adding examples of phrases with these pronouns. In this way, you will retain information easier.

Pronouns

Pronouns - a word that can function as a noun phrase used by itself and that refers either to the participants in the discourse.

Indefinite pronouns

An indefinite pronoun is a pronoun that refers to a person or a thing without being specific.

None/Some/Few
Many/Most/Such
Other/Another
Nobody/Nothing
Something/Anything
Somebody/Someone

Demonstrative pronouns

Demonstrative pronouns are pronouns that point to specific objects. They function as subjects or objects.

Those
These
This

Interrogative pronouns

An interrogative word or question word is a function word used to ask a question,

Reflexive pronouns

Reflexive pronouns are words ending in -self or -selves that are used when the subject and the object of a sentence are the same. They refer back to an earlier noun or pronoun.

Themselves
Ourselves
Himself/Herself/Itself
Yourself
Myself

Relative pronouns

A relative pronoun is a pronoun that marks a relative clause. They link one part of a sentence to another.

What
That
Which
Whose
Whom
Who

Possesive pronouns

Possessive pronouns show that something belongs to someone. Replaces noun in phrases.

Ours
His/Hers/Its
Yours
Mine

Personal pronouns

Personal pronouns are pronouns that are associated primarily with a particular grammatical person – They represents people places or things.

They/Them
We/Us
He/She/It Him/Her/It
You/You
I/Me
Example

Write phrases as examples.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen