Pronouns in English - Mind Map

Use this template

Use this mind map to understand how pronouns are used in different situations and practice by creating contexts.

Keywords: grammar, language

Pronouns in English

Pronouns in English

Use this template to learn the pronouns in English. Pronouns are the parts of speech used instead of nouns to avoid repetition. Depending on the situations in which they are used, they have different forms.

The types of pronouns are:

Personal pronouns

Possessive pronouns

Relative pronouns

Reflexive pronouns

Demonstrative pronouns

Interrogative pronouns

Indefinite pronouns

Personal pronouns in English

Personal pronouns are the pronouns that refer to specific people or things. They can change depending on the person, number, gender, or case.

Examples of personal pronouns, singular and plural form:

I/Me

You/You

He/She/It Him/Her/It

We/Us

You/You

They/Them

Possessive pronouns in English

Possessive pronouns show that something belongs to someone.

Examples of possessive pronouns:

Mine

Yours

His/Hers/Its

Ours

Yours

Relative pronouns in English

Relative pronouns describe nouns in terms of how they relate to other words.

Examples of relative pronouns:

Who

Whom

Whose

Which

That

What

Reflexive pronouns in English

Reflexive pronouns are used when the subject of a sentence is also the object of the sentence.

Examples of reflexive pronouns:

Myself

Yourself

Himself/Herself/Itself

Ourselves

Themselves

Demonstrative pronouns in English

Demonstrative pronouns point to and identify a noun or a pronoun. They are used in place of particular things to show which one we’re discussing.

Examples of demonstrative pronouns:

Somebody/Someone

Something/Anything

Nobody/Nothing

All

Other/Another

Both/Each

Many/Most

Some/Few

None

Such

Interrogative pronouns in English

Interrogative pronouns are the pronouns used in questions. In sentences, when the pronoun is a subject, the verb will precede the pronoun.

Examples of interrogative pronouns:

Who

Whom

What

Which

Whose

’Who’ and ‘whom’ are used to refer to people and which is used for animals and things.

Indefinite pronouns in English

Indefinite pronouns refer to a thing or person that is identifiable, but not specified.

Examples of indefinite pronouns:

This

That

These

Those

Complete the template by adding examples of phrases with these pronouns. In this way, you will retain information easier.

Pronouns

Pronouns - a word that can function as a noun phrase used by itself and that refers either to the participants in the discourse.

Indefinite pronouns

An indefinite pronoun is a pronoun that refers to a person or a thing without being specific.

None/Some/Few
Many/Most/Such
Other/Another
Nobody/Nothing
Something/Anything
Somebody/Someone

Demonstrative pronouns

Demonstrative pronouns are pronouns that point to specific objects. They function as subjects or objects.

Those
These
This

Interrogative pronouns

An interrogative word or question word is a function word used to ask a question,

Reflexive pronouns

Reflexive pronouns are words ending in -self or -selves that are used when the subject and the object of a sentence are the same. They refer back to an earlier noun or pronoun.

Themselves
Ourselves
Himself/Herself/Itself
Yourself
Myself

Relative pronouns

A relative pronoun is a pronoun that marks a relative clause. They link one part of a sentence to another.

What
That
Which
Whose
Whom
Who

Possesive pronouns

Possessive pronouns show that something belongs to someone. Replaces noun in phrases.

Ours
His/Hers/Its
Yours
Mine

Personal pronouns

Personal pronouns are pronouns that are associated primarily with a particular grammatical person – They represents people places or things.

They/Them
We/Us
He/She/It Him/Her/It
You/You
I/Me
Example

Write phrases as examples.

Zergatik erabili Mindomo buru-mapa txantiloia?

Buru-mapenek ideiak egiten laguntzen dute, kontzeptuen arteko harremanak ezartzen, ideiak antolatzen eta sortzen.

Hala ere, buru-mapen txantiloiak hasteko modu errazagoa eskaintzen dute, irakasgai zehatz bati buruzko informazioa duten markoak baitira jarraibide orientatzaileak. Funtsean, buru-mapen txantiloiak irakasgai zehatz baten elementu guztiak batzen dituen egitura bermatzen du eta zure buru-mapa pertsonalerako abiapuntu gisa balio du. Gai jakin bati buruzko mapa mentala sortzeko irtenbide praktikoa emateko baliabideak dira, bai negozioetarako, bai hezkuntzarako.

Mindomok esfortzurik gabe funtzionatzeko eta pentsatzeko aukera ematen duten buru-mapen txantiloi adimendunak eskaintzen dizkizu.

Txantiloi batek hainbat funtzionalitate ditu:

Gai deskribatzaileak

Hondoko testua duten gaiak

Adar lehenetsia

Txantiloiaren datuak kentzea

Mindomoren negozio- edo hezkuntza-kontuetako buru-mapen txantiloietatik aukera dezakezu, edo zure buru-mapa txantiloiak sor ditzakezu hutsetik. Edozein buru-mapa adimen-mapa txantiloi-mapa bihur daiteke bere gaietako bati gida-ohar gehiago gehituz.

Erabili txantiloi hau