Kanban method (light) - Mind Map

Use this template

The Kanban Board helps you manage your workload easily. Add new tasks, then drag and drop them to the suitable category depending on their progress.

Keywords: kanban diagram, organize, organizer, plan, planner, tasks, task, task list, tasklist, task-list, tasks list, taskslist, tasks-list, to do list, to-do-list, to-do list, todo list, todolist, work, business, organization, time management, productivity, workflow, work, job, business, teamwork, career, efficient, efficiency.

Kanban method (light)

Idea board

DONE

The seventh column is for THE FINISHED TASKS.Drag and drop your tasks from the previous column here when you are done.

You can create more columns with additional steps and customize them for your needs.

TESTING

The sixth column is for THE TASKS THAT REQUIRE TESTING BEFORE THEY ARE FINISHED (ONLY IF NECESSARY).Drag and drop your tasks from the previous column here when they are ready to be tested.

FOR REVIEW

The fifth column is for THE TASKS THAT ARE FINISHED AND THAT NEED TO BE REVIEWED.Drag and drop your tasks from the previous column here when they are ready for a review.

ON HOLD

The fourth column is for THE TASKS THAT ARE ON HOLD.Drag and drop your tasks from the previous column here if the assigned person stopped working on these tasks.

IN PROGRESS

The third column is for THE TASKS THAT ARE IN PROGRESS.Drag and drop your tasks from the previous column here when someone started to work on them.

ASSIGNED

The second column is for ASSIGNED TASKS.

NEW TASKS

The first column is for ALL YOUR NEW TASKS.


Your tasks have a predefined path in this kanban board, that starts with the initial stage of creating them.

Each column represents the present stage of their progress.

Add task

Add your task here.

Hvorfor bruke en Mindomo-tankekartmal?

Tankekart hjelper deg med å brainstorme, etablere relasjoner mellom begreper, organisere og generere ideer.

Tankekartmaler er imidlertid en enklere måte å komme i gang på, ettersom de er rammeverk som inneholder informasjon om et bestemt emne med veiledende instruksjoner. Tankekartmaler sørger for en struktur som kombinerer alle elementene i et bestemt emne og fungerer som et utgangspunkt for ditt personlige tankekart. De er en ressurs som gir deg en praktisk løsning for å lage et tankekart om et bestemt emne, enten det er i forbindelse med jobb eller utdanning.

Mindomo gir deg smarte maler for tankekart som gjør at du kan fungere og tenke uanstrengt.

En mal har ulike funksjoner:

Beskrivende emner

Emner med bakgrunnstekst

Standardgren

Fjerne maldataene

Du kan velge mellom en rekke maler for tankekart fra Mindomos bedrifts- eller utdanningskontoer, eller du kan lage dine egne tankekartmaler fra bunnen av. Et hvilket som helst tankekart kan gjøres om til en mind map-mal ved å legge til flere veiledende notater til et av temaene.

Bruk denne malen